Ruším chov.

V tomto a budúcom roku budem rušiť chov kanárikov (červených i jaspisových) zo zdravotných dôvodov, ako aj celé chovné zariadenie. Momentálne je možnosť odobratia 0,3 Jaspisové SF i DF. 2 ks sú ročník 2017 (červenohnedé C SF a jeden kus bielohnedá DF ročník 2015.) Mob.: 0948/952 257

Mgr. Michal Vojník.

Do pozornosti všetkým návštevníkom stránok

Informácia o knihe : "O kanárikoch ich chove a odchove".

 

Vázení priatelia, chovatelia kanárikov. Dávam Vám na vedomie, (nakoľko dostávam veľa otázok na knihu "O kanárikoch, ich chove a odchove), že táto kniha je na svete už od roku 2013. Nepodarilo sa mi však získať finančné prostriedky pre jej vydanie, ale zvolil som náhradné riešenie, aby neostala v šuplíku. Po dohovore so šéfredaktorom časopisu Chovateľ, bude každý mesiac po častiach publikovaná v tomto časopise. Prvá časť už vyšla vo februárovom čísle, preto ak máte o knihu záujem, aj v tomto podaní, zabezpečte si časopis Chovateľ, kde budete mať možnosť aspoň takto získať informácie o chove týchto ušľachtilých vtákoch. jednotlivé časti budú postupne vychádzať tak, ako sú napísane na štvorstránke, ktorú si budete môcť oddeliť a založiť vo vlastnom šanone. 

Autor Michal Vojník.

Vitajte na webe o farebných kanárikoch.

Práve uplynulo 8 rokov od založenia týchto stránok (5.9.2009). Tieto stránky boli založené prevažne pre záujemcov a chovateľov farebných kanárikov. Časom sa rozšírili i o stránky pre postavové kanáriky a iné zaujímavostí z oblasti chovateľskej i komerčnej. Do pozornosti je daná stránka o ubytovaní v danej lokalite, za veľmi nízke ceny, ktoré môžu využiť chovatelia so svojimi rodinnými príslušníkmi pri návšteve mesta Michalovce, Zemplínskej šíravy a okolia. Ako je vidieť, zo strany návštevníkov nie je ochota dodávať aktuálnosti z kanarikárskeho sveta, preto sa musíte uspokojiť s tým, čo vytvorím sám, alebo získam z iných zdrojov. Registrácia na stránkach sa ukázala byť účinná, lebo sa prestali na ne registrovať rôzni špekulanti a neprajníci. Doposiaľ sa na stránkach zaregistrovalo 436 návštevníkov, ktorí ich pravidelne, takmer denne navštevujú, čo si myslím, že je to pomerne slušné číslo. Zahraniční návštevníci, od USA cez Európu, Afriku, Áziu až na Nový Zéland, navštevujú tieto stránky (podľa štatistiky návštevností) od 150 do 200 denne. Najviac návštev za spomínané obdobie bolo zaznamenaných zo štátov USA, Čina, Česká republika, Ukraina, Nemecko, Rusko, Holandsko, Francúzsko, Španielsko, Nový Zéland, Austrália, Hong Kong a iné.

Prajem Vám, milí návštevníci, do budúcna príjemný zážitok pri prezeraní týchto stránok a vyslovujem želanie, aby medzi mnou a Vami bola lepšia spolupráca. Každá dobrá rada sa hodí - tieto stránky sú pre Vás a ich vylepšenie závisí i od Vaších podnetov a pripomienok.

 

S chovateľským pozdravom

Vojník Michal,Mgr. - zostavovateľ stránok.

Baner partnerov :

K čomu slúži stránka ?

    Na týchto stránkach môžu návštevníci prostredníctvom e-mailu: kanariky-09@kanariky-09.eu, zadávať loga svojich webov, ktoré neslúžia komerčným účelom bezplatne. Môžu vyjadrovať svoje myšlienky, návrhy,hodnotenia a pripomienky k jednotlivým stránkam webu. Umiestnenie banera...

Club Européen canary du Jaspe

  Web-ové stránky o činnosti Európskeho klubu jaspisových FK, o majstrovstvách Európy a iných aktivitách jednotlivých členov tohto klubu. https://club-europeen-du-jaspe.skyrock.com/

C.O.M. - Confédéracione Ornithologique Mondiale :

  Portál medzinárodnej ornitologickej federácie C.O.M.  https://www.comomj.org/www.comomj.org/comomj.org.html

Záznamy: 1 - 3 zo 3